Què s’arxiva del servei e-NOTUM a DESA’L?

El servei e-NOTUM no té establert un termini mínim ni màxim durant el qual es custodiaran les notificacions electròniques.
Per això, és recomanable que l’acte administratiu notificat i les evidències electròniques associades de notificació i acceptació/rebuig s’adjuntin a l’expedient administratiu
electrònic, per a la custòdia i arxiu per part de l’òrgan administratiu responsable.

En aquest sentit, per aquells ens que no disposin d’un gestor d’expedients i/o documental per custodiar les evidències electròniques associades a la notificació, s’ha desenvolupat la integració amb el servei DESA’L amb l’objectiu de custodiar l’evidència electrònica del procés de notificació a DESA’L. Per defecte, tots aquells ens adherits a e-NOTUM, excepte aquells que consumeixin el servei mitjançant els serveis web, tenen habilitada aquesta funcionalitat.

Que s’arxiva a DESA’L?

En concret, es custodiarà a DESA’L un fitxer ZIP que inclou l’evidència del procés de notificació (document pdf generat per e-NOTUM al finalitzar el procés de notificació, que al seu torn inclou les evidències de la posada a disposició, l’acceptació i/o rebuig per part del receptor i la pròpia notificació i annexos):

desal_captura_serveis_aoc_entum1

A on s’arxiva l’evidència de la notificació a DESA’L?

Com sabeu, quan es crea una notificació/comunicació a e-NOTUM un dels paràmetres obligatoris que cal informar és la referència (camp pensat per indicar el número d’expedient associat). Precisament, el servei DESA’L utilitzarà el valor introduït en aquest camp per arxivar la documentació. Ara bé, ens podem trobar en dos escenaris:

  • Que la referència (o número d’expedient) informada faci referència a un expedient existent a DESA’L. En aquest cas, l’evidència de la notificació es desarà dins d’aquest expedient.
  • O bé, que l’expedient NO existeixi a DESA’L. En aquest cas, com que no sabem en quina classe o entrada del quadre de classificació hem de desar l’expedient, el sistema crearà l’expedient dins d’una classe amb el nom “e-NOTUM/ANY/MES”, que al seu torn, es trobarà dins d’una classe anomenada “Documentació pendent de classificar”. A posteriori, si ho considereu adient, els expedients/documents emmagatzemats en aquesta classe es podran moure/copiar a altres classes o nivells del quadre de classificació, sempre i quan l’usuari tingui permisos.

desal_captura_serveis_aoc_entum2

A dins de la carpeta de l’expedient hi trobareu el fitxer ZIP que inclou l’evidència.

De cada document les metadades que es capturaran automàticament i que després us serviran per fer cerques a DESA’L són les següents:

  • Nom del document: EVIDENCIA_referència_identificador de la notificació
  • Descriptors: que inclou l’identificador dels destinataris i les etiquetes que s’hagin fet servir per descriure la notificació
Aquesta informació ha estat útil? NoSí (+8 rating, 8 votes)
El 100% l'ha trobat útil (8 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

    CA ES EN