L’AOC reuneix els consells comarcals en una sessió de treball

El 30 de novembre l’AOC va organitzar una sessió de treball adreçada a tots els consells comarcals per informar-los de les novetats, estat i full de ruta dels serveis de l’AOC. La sessió es celebrar a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat i també es va poder seguir per videoconferència.

La jornada es va iniciar amb la benvinguda de Cristian Rastrojo, gerent del consell comarcal del Baix Llobregat, i Marta Arderiu, subdirectora de Transformació digital i Serveis de l’AOC.  Tot seguit, es van dur a terme les presentacions següents a càrrec dels diferents caps de servei de l’AOC:

Ferran Farriol, cap dels serveis de Govern Obert, va presentar les novetats en diversos serveis: noves visualitzacions gràfiques de dades del portal de transparència i  verificació de documents mitjançant un codi segur de verificació (csv), nou portal ciutadà del servei e-TAULER, i nous tràmits d’obra i padró del servei de tramitació electrònica e-TRAM.

Judith Aguas, cap del servei e-NOTUM, va exposar les novetats en relació al nou portal ciutadà d’accés a les notificacions electròniques, la publicació de la nova missatgeria per a integracions mitjançant serveis web, les millores per a l’accés a les notificacions per part dels representants, i la integració amb el sistema de notificacions electròniques de l’Estat (DEHú – Adreça Electrònica Habilitada Única).

Rubén Jericó, cap dels serveis de Bústia ètica i El meu espai, va explicar l’estat actual d’ambdós serveis, així com alguns aspectes jurídics relacionats i els recursos disponibles que es faciliten des de l’AOC per ajudar a la implantació dels serveis.

Gemma Varona, cap del servei e-SET, va explicar el nou model de governança del servei e-SET –  el mètode de treball per digitalitzar la gestió interna – tot remarcant-ne els aspectes clau i  els reptes actuals que cal abordar amb el suport de les diputacions, com l’adaptació a les necessitats dels usuaris, l’actualització de la documentació, i noves eines d’avaluació i seguiment de les implantacions realitzades.

Anna Giné, cap del servei de certificació digital, va presentar estadístiques d’emissions de TCAT durant el 2022 i comparatives entre les emissions en targeta i en programari, i va explicar el procediment a seguir per al reemborsament de les T-CAT en targeta revocades d’ofici per l’AOC a causa del canvi en la qualificació del xip criptogràfic de les T-CAT emeses abans del 13 d’abril de 2023.

Vicky Millan, cap del servei e-Contractació, va recordar els aspectes tecnològics més importants a tenir en compte per part dels ens que han integrat la plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) i licitació electrònica (e-LICITA) amb serveis web, fent èmfasi en el calendari de convivència dels serveis web nous i antics així com la data prevista per a la discontinuitat d’aquests darrers.

Beatriu Tudel, cap de la Unitat de dinamització i assessorament al territori, va exposar l’estat de les validacions funcionals – que estan liderant els caps de servei de l’AOC – de les integracions realitzades per part de diferents proveïdors a les seves aplicacions de gestió d’expedients.

Carles Ferrer, cap de projectes de la Unitat de dinamització i assessorament al territori, va explicar l’estat de la convocatòria de subvencions del 2023 per als consells comarcals i la previsió per a una nova convocatòria al 2024.

La trobada es va dur a terme de forma participativa i interactiva per part de totes les persones assistents, fet que va permetre resoldre dubtes i debatre diversos temes que van anar sorgint al llarg de la sessió.