Europa fa un nou pas cap a la identitat digital i aprova la seva arquitectura tecnològica

La Comissió Europea ha fet un pas més en la seva estratègia d’impulsar una identitat digital europea. Ha publicat la primera versió d’una caixa d’eines comuna de la UE per implementar la cartera d’identitat digital europea (EUDI Wallet). Aquesta columna vertebral tècnica, desenvolupada pels Estats membres en estreta col·laboració amb la Comissió, serà la base per dissenyar un prototip de cartera que es pugui utilitzar per fer proves en una varietat de casos d’ús. L’objectiu del document és proporcionar un conjunt de les especificacions necessàries per desenvolupar una solució de cartera d’identitat digital europea interoperable basada en estàndards i pràctiques comunes.

Aquest projecte complementarà la proposta legislativa sobre una identitat digital fiable i segura i és un primer pas crucial que permetrà la creació d’un marc sòlid per a la identificació i l’autenticació digitals basat en estàndards comuns a tota la UE. Pretén garantir un alt nivell de confiança en les transaccions digitals a Europa. Els Estats membres continuaran treballant estretament amb la Comissió per actualitzar contínuament la Caixa d’eines.

Els requisits i especificacions establerts a la caixa d’eines no són obligatoris per als Estats membres fins que els colegisladors no hagin adoptat la proposta legislativa sobre la cartera d’identitat digital europea.

Què és el projecte d’identitat digital europea?

La identitat digital europea és una iniciativa de la Comissió Europea per proporcionar una forma segura i senzilla perquè les persones i les empreses accedeixin a serveis en línia a qualsevol país i organització de la Unió Europea del sector públic i privat. Planteja una solució pràctica, segura, interoperable, de confiança i eficient, mitjançant l’ús d’autenticació avançada i tecnologies d’encriptació.

La identitat digital europea estarà a disposició de la ciutadania i de els empreses de la Unió Europea a través d’una cartera europea d’identitat digital per accedir a serveis, tant públics com privats, en línia o fora de línia, a tota la UE.

L’AOC participa als pilots de la futura identitat digital europea

La cartera d’identitat digital europea està alineada amb el pilot d’identitat digital autogestionada europea (EBSI) en el que hi participa de forma destacada el Consorci AOC i  en el que ja hem desenvolupat dues proves de concepte exitoses. Això posiciona a l’AOC per ser capdavanters en la seva aplicació a l’Estat.

Més informació: