Europa fa un nou pas cap a la identitat digital i aprova la seva arquitectura tecnològica