L’AOC presenta a la Comissió Europea un nou pilot d’identitat digital autogestionada intercanviant credencials entre universitats i ajuntaments