L’AOC participa en un pilot europeu d’interoperabilitat de credencials verificades entre ajuntaments i universitats