Reflexions jurídiques sobre el certificats d’antecedents penals per delictes sexuals

El Blog “Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías” de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha publicat un article sobre el nou requisit per accedir i exercir les professions, oficis i activitats que tinguin contacte habitual amb menors d’edat, en virtut de la modificació de la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, que modifica el sistema de protecció a la infància i l’adolescència (BOE 29/07/2015).

Els autors de l’article són Daniel Urbán i Antonio Navarro Serrano.

X