La Finestreta Única, finalista dels European Public Sector Award 2017

La Finestreta Única Empresarial (FUE), impulsada per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), és un dels projectes finalistes dels European Public Sector Award (EPSA) 2017, que premien iniciatives innovadores per afrontar els complexos reptes als quals s’enfronten actualment les administracions públiques, a tots els nivells, arreu d’Europa.

Amb aquestes distincions, l’European Institute of Public Administration (EIPA) vol reconèixer les millors iniciatives que considera “contenen útils lliçons que poden ser implementades a qualsevol altra administració, ajustant-les als diferents contextos”. Els guardons —que es lliuraran a Maastricht el proper 22 de novembre— distingiran tres categories d’administracions: europea/nacional, regional i supralocal/local. En total hi ha 12 finalistes i la FUE competirà dins la categoria regional amb altres 3 projectes. La FUE ha estat escollida com a finalista després que una delegació del jurat hagi visitat Catalunya aquest mes de setembre per parlar amb els diferents actors implicats (organitzacions empresarials, cambres, entitats municipalistes, ajuntaments…) i així, avaluar sobre el terreny la magnitud del projecte, el seu impacte i el seu grau d’implantació.

EPSA és un espai d’aprenentatge europeu de transferència de coneixements sobre com les administracions públiques d’Europa poden innovar i al mateix temps augmentar la seva eficàcia i eficiència, sent exemples inspiradors per a la construcció de capacitats d’innovació en el sector públic.

En aquest marc, el juliol passat, aquest organisme ja va distingir i certificar la FUE i altres 33 projectes d’entre els 145 presentats, com a “bones pràctiques públiques”, que han trobat noves solucions per a una sèrie de reptes complexos com per exemple la incertesa econòmica, el baix creixement econòmic, l’atur elevat, els nivells de migració sense precedents, la manca de confiança en el govern, la seguretat o el canvi climàtic, entre d’altres.

La Finestreta Única Empresarial té per objectiu facilitar i oferir de forma integrada les gestions i els tràmits administratius que han de fer les empreses, els professionals i els autònoms que volen exercir qualsevol activitat econòmica a Catalunya, amb les diferents administracions públiques, tant l’estatal, l’autonòmica com la local.

Actualment la FUE està implantada pràcticament a tots els ajuntaments catalans

L’OGE està treballant en consolidar i incrementar el catàleg de tràmits, que ha passat dels 145 inicials de l’any 2011, als 524 actuals. Ara cal aconseguir que estiguin tots al canal electrònic i promoure el portal electrònic de la FUE: el Canal Empresa.

La FUE és un projecte que implica nombrosos actors i compta amb la participació i implicació dels diferents Departaments de la Generalitat, les Diputacions, les entitats municipalistes, cadascun dels ajuntaments que han col·laborat i, especialment, del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), que ha facilitat les solucions tecnològiques al món local.

Actualment, la FUE està implantada al 96% dels municipis del país (915) i properament disposaran del servei 11 municipis més, cobrint ja el 76% de la població del país. Entre els 27 ajuntaments pendents d’adhesió hi trobem Barcelona que amb 1,6 milions d’habitants és el consistori més gran de Catalunya tant en població com en activitat econòmica. Sense Barcelona, la població del país que encara no pot gaudir de la FUE és tan sols d’unes 150.000 persones.

La finestreta única suposa un nou model de relació entre empreses i administració, basat en la confiança i en una orientació de servei al client. D’altra banda, la FUE permet gestionar 524 tràmits relacionats amb l’activitat econòmica: un 40% dels quals a més es poden també completar íntegrament pel canal electrònic. A més, també cal destacar que la implantació de la FUE ha contribuït a invertir les preferències de les empreses pel que fa a la gestió electrònica dels tràmits. Mentre el 2014 es gestionaven un 37% dels expedients per via electrònica i un 63% en presencial, el 2016 s’ha invertit la tendència i la gestió electrònica dels expedients representa el 72% del total.