El DOUE es passa a la publicació electrònica

Mitjançant l’aprovació del Reglament  (UE) Núm. 216/2013, del Consell, de 7 de març, a partir de l’1 de juliol d’enguany, el Diari Oficial de la Unió Europea es publicarà en forma electrònica en les llengües oficials de les institucions de la UE.