Informe “Europa puede hacerlo mejor” del Grupo de Alto Nivel (GAN) de Partes Implicadas Independientes sobre cargas administrativas

La Comissió Europea ha rebut aquest informe del GAN «Europa pot fer més» sobre bones pràctiques en els Estats membres per aplicar la legislació de la UE de la manera menys onerosa, en el qual s’enumeren 74 exemples de bones pràctiques, incloses les iniciatives sobre administració electrònica, solucions intel·ligents en matèria d’administració, especialment per a les petites empreses, participació directa de les parts interessades, una bona orientació i iniciatives transfrontereres.