Balanç del servei de suport del mes d’octubre

enquesta_satisfaccio_oct

Font: Informe Seguiment Suport (octubre 2014)

El Consorci AOC, en la seva voluntat de servei a les Administracions Públiques de Catalunya i en el seu compromís de transparència en la gestió dels seus serveis, publica mensualment un informe sobre el Servei de Suport, servei transversal per excel·lència de tota organització.

Aquest informe és addicional a l’informe que mensualment es publica sobre l’activitat de la resta de serveis del Consorci AOC.

L’informe recull l’evolució mensual de diferents indicadors al llarg del 2014. Entre aquests indicadors destaquen: el compliment de l’Acord de Nivell de Servei de Suport, les peticions de suport ateses, l’índex de satisfacció dels usuaris, les altes de serveis gestionades, etc.

En aquest sentit, aquest mes d’octubre les peticions del servei de suport han augmentat quasi un 40% respecte el mes de setembre, situant-se per sobre de la mitjana de peticions mensuals; i la satisfacció dels usuaris, se situa en xifres molt positives. En aquest sentit, en un baròmetre de l’1 al 10, en els diferents paràmetres, se situa sobre el 8, lleugerament per sobre del mes anterior i en relació amb l’NPS*, se situa en un nivell excel·lent, amb un 54,31%. Pel que fa a les altes de serveis, aquest mes d’octubre s’han multiplicat per quatre les sol·licituds d’altes i modificacions, sobretot gràcies a l’increment de les peticions d’alta del servei e.FACT i la mitjana de la resolució d’aquestes sol·licituds dels diferents serveis se situa per sota dels 15 dies laborables, tal i com s’estableix a l’Acord de Nivell de Servei.

En aquest mes d’octubre s’han afegit els indicadors del servei de formació, en el que destaca aquest mes d’octubre pel gran volum d’activitat, degut a l’increment de la formació virtual que ofereix el Consorci AOC.

Podeu consultar l’informe complet en el següent enllaç: Informe

* Les sigles “NPS” corresponen a Net Promoters score, un sistema de mesurament de la satisfacció dels usuaris que resta a les valoracions positives (9 i 10), les negatives (1-6), tot descartant les valoracions mitges, considerades passives (7 i 8). 

Al sistema NPS, l’objectiu és arribar a l’ideal del 100% de votacions de 10. No obstant, el fet de restar al percentatge de nous i deus, les valoracions de l’u al sis, ho fa extremadament difícil. A títol orientatiu, les empreses tecnològiques es mouen entre el 10 i el 50%.

X