Revisa els indicadors de l’Índex de Maduresa Digital 2023 del teu ajuntament o consell comarcal