La Generalitat de Catalunya posa en marxa el Comitè d’Ètica de les Dades