Recordatori: Comunicació per a Ens Subscriptors

Us recordem que a causa d’un canvi en la qualificació del xip criptogràfic, a partir de l’octubre del 2023 l’actual T-CAT en targeta deixarà de tenir la consideració de certificat qualificat segons el ReIDAS.

Aquest canvi comportarà la revocació dels certificats qualificats expedits en el dispositiu actual i la corresponent devolució dels imports satisfets, per la part proporcional al període de vigència que encara tenien aquests certificats a revocar. 

Aprofitem aquesta circumstància per encoratjar-vos a substituir aquestes T-CAT que revocarem per certificats avançats en programari, sempre que sigui possible. Els avantatges de la T-CAT P són que podreu utilitzar-la en múltiples dispositius (mòbil, tauleta, ordinador), no cal instal·lar cap programari específic, ni fer servir un lector de targetes i serveix per a la majoria de tràmits que ha de realitzar un treballador o empleat públic. Consulta les diferències entre T-CAT i T-CAT P.

En relació amb el canvi de targetes criptogràfiques anunciat, aquesta és la planificació que estem duent a terme:

  • Cal que feu la instal·lació de nou programari per a fer ús de les noves Targetes T-CAT per anar fent els canvis. És molt important que s’apliquin tots els canvis llistats, en particular, el programari de la nova targeta i la nova versió del programari HostInstaller. Consulta el Manual d’usuari.
  • Des del dia 13 d’abril, i fins a la revocació massiva de tots els certificats generats en targeta amb xip Sm@rtCafe 7.0:
    • Es pot disposar de dos certificats del mateix tipus: no hi ha unicitat.
    • Es demanen per l’EACAT, tal com heu fet fins ara.
    • A finals de setembre (us confirmarem la data concreta) el Consorci AOC revocarà de manera massiva tots els certificats generats en el suport criptogràfic (targeta) antic.
  • Les noves targetes tenen alguns petits canvis de disseny, marcats en groc a la següent imatge:
Dors de la targeta T-CAT amb el nou xip i el revers amb els nous canvis de disseny