La Revista Vasca de Gestión Pública destaca l’Índex de Maduresa Digital pel seu caràcter innovador