La Revista Vasca de Gestión Pública destaca l’Índex de Maduresa Digital pel seu caràcter innovador

La Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas de l’IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) ha publicat un article sobre l’Índex de Maduresa Digital (IMD), com a eina clau d’avaluació i millora contínua de les administracions locals.

Què és l’IMD

L’IMD és una iniciativa única i innovadora, tant a nivell estatal com internacional, que avalua el grau de transformació digital de les administracions locals catalanes a partir de dades públiques i objectivables. Es calcula mitjançant la suma ponderada de més de 30 indicadors organitzats en tres dimensions: drets digitals, activitat dels serveis digitals i govern obert; i es tracta d’indicadors que compleixen els criteris SMART (específics, mesurables, assolibles, rellevants i temporals).

L’IMD es calcula amb una metodologia pròpia basada en els següents principis:

  • Ús de les dades obertes disponibles
  • Cocreació amb experts en gestió pública
  • Procés obert de consulta amb els ens locals

Per què és innovador l’IMD

Existeixen una gran quantitat d’indicadors compostos per avaluar el desenvolupament de l’administració digital, com ara l’e-Government Development Index (EGDI) de les Nacions Unides, el Digital Government Index (DGI) de la OCDE o l’eGovernment Benchmark de la CE, però tots ells s’utilitzen per avaluar governs estatals i no es poden aplicar a nivell regional o local.

A més a més, la majoria es basen en dades estadístiques o enquestes, mentre que l’IMD es basa en dades públiques, objectivables i contrastables, obtingudes de diferents fonts d’informació. Actualment, el 95% de les dades amb que es calcula l’IMD estan disponibles en format obert.

L’IMD també és innovador per la forma en què es presenta. Ofereix un conjunt de quadres de comandament i informes creats amb una eina d’intel·ligència de negoci, destinats als diferents perfils implicats en la presa de decisions d’una entitat local.

Voleu saber més sobre l’IMD? Podeu consultar l’article complet publicat al número 23 de la RVGPOP. Hi expliquem de forma detallada la metodologia de l’IMD, quin és el marc teòric, com fem la selecció i validació del conjunt d’indicadors, quins són les fonts de dades i com es visualitza l’IMD. També expliquem les dificultats trobades en el procés de l’elaboració de l’IMD, així com les lliçons apreses i els resultats obtinguts.

X