Publicades les subvencions per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), obre la convocatòria per a activitats municipals i comarcals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al període 2023-2024 (ref. BDNS 715275).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 14 h del 3 d’octubre .

Podeu trobar les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura.

Per descarregar-vos el formulari de sol·licitud i els documents annexos (pressupost i projecte), heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, al tràmit Subvencions per a activitats municipals i comarcals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat del servei CLT – OSIC – Subvencions – Arts escèniques, música i arts visuals. .

X