La Xarxa de Governs Transparents passa a denominar-se Xarxa de Governs Oberts de Catalunya