e-NOTUM publica nova missatgeria amb noves operacions i suport a representants

El servei e-NOTUM ha publicat una nova missatgeria, la versió 4.0, que adaptarà la nomenclatura dels nivells d’accés al reglament EIDAS i eliminarà els estats: visualitzada i rebutjada.

En detall, la missatgeria incorpora les següents millores:

 • Nova operació d’anul·lació de notificacions.
 • Nous tipus d’identificador de destinataris per residents a la UE.
 • Nivells d’accés segons reglament EIDAS: en lloc dels actuals PPAS i CERT utilitzarem els nivell d’accés ALT, SUBSTANCIAL i BAIX.
 • Simplificació d’estats de la notificació: s’elimina l’estat VISUALTIZADA i els estats REBUTJADA SENSE ACCÉS i REBUTJADA SENSE ACCIÓ passaran a ser EXPIRADA.
 • Identificació de ciutadà exclusivament a través de VALId.
 • Nous perfils d’usuari:
  • Representant: permetrà que un usuari actuï en nom d’una altra persona física o jurídica consultant les representacions donades d’alta al servei Representa.
  • Funcionari Habilitat: permetrà als funcionaris designats obrir les notificacions dels interessats que així ho desitgin. Ja sigui per compareixença espontània a l’ens emissor de la notificació o per insuficiència de mitjans.

En relació amb les versions anteriors, la previsió d’eliminació serà la següent:

 • v3.0: Finals 2024
 • v3.1: Finals 2025
 • v3.2: Finals 2026