S’ha publicat el servei “EDU – Cessió de dades als ens locals en matèria de planificació i prevenció de la segregació escolar” a EACAT

Nou servei per gestionar i atendre les sol·licituds d’accés dels ens locals a les dades de què disposa el Departament d’Educació, en els termes previstos al Decret llei 3/2022, de 29 de març, en l’exercici de les competències en matèria de planificació i prevenció de la segregació escolar.

Amb aquest servei específic se simplifica el circuit administratiu i es redueix el termini de lliurament de les dades.

Per tramitar la sol·licitud, heu d’anar a Tràmits / Departament d’Educació / EDU – Cessió de dades als ens locals en matèria de planificació i prevenció de la segregació escolar.