Presentació i posada en marxa de la campanya “Arxivem l’esport en temps de covid-19”, impulsada per la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Observatori Català de l’Esport (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya), el Centre d’Estudis de l’Esport Dr. Melcior Colet (Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física) i la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya (Departament de Cultura), posa en marxa la campanya “Arxivem l’esport en temps de covid-19”.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és recollir i preservar el testimoni de la població durant les diferents fases de la pandèmia des de la perspectiva de l’activitat física i l’esport.

Amb aquesta finalitat es demana que les persones o institucions que disposin de material gràfic (vídeos o fotografies) relatiu al seu testimoni o experiència en l’àmbit de l’activitat física i l’esport durant qualsevol de les etapes de la pandèmia la facin arribar a l’arxiu comarcal més proper o bé presencialment o bé de forma electrònica mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte.

El període de presentació de documents serà des del 20 de maig fins al 29 de juliol de 2022.

Gràcies a aquest projecte serem testimonis de com l’esport i l’activitat física han estat presents en la vida de les persones durant les diferents fases de la covid-19 i de com el sector esportiu ha viscut aquest moment històric.

Trobareu més informació a la pàgina web de l’Observatori Català de l’Esport i al web de la Xarxa d’Arxius Comarcals.