Permet e-NOTUM gestionar el concepte de “dies de cortesia”?

A nivell de l’AEAT existeixen els “dies de cortesia”, pels quals l’interessat assenyala un període de 30 dies durant el qual no se li practiquen notificacions; però això només aplica per a les notificacions en l’àmbit de l’AEAT. Està regulat a una norma específica (el RD 1363/2010, de 29 d’octubre), i no existeix un equivalent a la normativa de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

e-NOTUM no dona cobertura als procediments tributaris de l’AEAT, és transparent per als destinataris de les notificacions i no tindria sentit permetre-ho des del servei perquè no tenim interacció amb els interessats (si no recollim el seu consentiment per a la pràctica de notificacions electròniques, tampoc consultem sobre els dies de cortesia).

En aquest sentit, si un ens considera que pot instaurar els dies de cortesia en l’àmbit dels seus procediments, el que hauria de fer és recollir el consentiment de l’interessat per la seva banda i, en tal cas, abstenir-se de practicar la notificació en els dies indicats.

X