El servei de registre ERES 2.0 incorpora noves funcionalitats

A partir del 02/03/2022 podeu trobar noves funcionalitats disponibles a l’ERES 2.0. Destaquem algunes d’elles a continuació:

  • S’han afegit camps de cerca d’àrees i unitats i treball a la pantalla de registre.
  • Es poden definir noves dades des de la pantalla per annexar documents als registres i expedients: es permet informar per part de l’usuari, de manera addicional a les dades actuals, l’autor del document, així com definir l’estat d’elaboració i la naturalesa del document amb independència de la còpia autèntica del document.
  • S’envien cap al Còpia en la funcionalitat d’integració amb aquest servei que ja té l’ERES, la data del document i la data de vigència, de manera que queden incorporades tant a les propietats de la còpia autèntica com a l’XML de la còpia realitzada des de l’ERES.
  • S’ha ampliat la limitació de 4 dígits als codis associats a les sèries del Quadre de Classificació, de manera que es poden afegir sèries amb un codi més llarg personalitzat per l’ens usuari.
  • Des del mòdul d’expedient de l’ERES s’incorpora la funcionalitat d’enviament de trameses genèriques de documents a altres administracions a partir de la integració amb el servei OVER_Integració d’EACAT.
X