El servei de registre ERES 2.0 incorpora noves funcionalitats