El gestor d’usuaris d’EACAT està de vacances, un clàssic de l’estiu

Amb l’arribada de l’estiu i les vacances tornen les consultes recurrents d’aquesta època. Ja vam parlar de les Fogueres de Sant Joan a EACAT i ara no podem oblidar-nos d’un altre clàssic: necessito que m’assignin un permís d’EACAT però el gestor d’usuaris està de vacances.

El gestor d’usuaris és la figura que gestiona les altes i permisos dels usuaris de cada ens a EACAT. És recomanable que hi hagi almenys dos gestors per organisme, per tal que en períodes de baixa o vacances els usuaris no es quedin sense gestor. Si es disposa de més d’un gestor d’usuaris, s’evita la típica situació d’estiu en que s’acaba el termini d’un tràmit a EACAT, l’usuari no disposa de permisos i el gestor està de vacances.

Designar un nou gestor és molt fàcil, un gestor pot designar-ne un altre simplement assignant el permís anomenat “Designació de gestor d’usuaris” a través de l’apartat Configuració d’EACAT. Si el gestor ja no és a l’ens i, per tant, ningú pot assignar el permís, caldrà que el designeu a través de la tramesa d’EACAT habilitada a tal efecte: “Notificació nou gestor d’usuaris d’EACAT”.

Totes les possibilitats per la designació d’un gestor es troben recollides a la FAQ Gestor d’usuaris.

X