Descàrrega massiva de documents de registre a ERES

Per a afegir eficiència a la gestió del registre i permetre el traspàs dels documents als gestors documentals dels ens usuaris de la modalitat de registre de l’ERES,  el servei incorpora una funcionalitat de descàrrega massiva dels mateix a un fitxer zip.

Aquesta opció apareix a diferents safates de tractament disponibles tant per als usuaris de registres (“pendent de tractar MUX” o “sense document principal”), com per als usuaris de consulta (“pendent de tractar totes” o “pendent de tractar meves”), així com a la pantalla que mostra els resultats de cerca dels registres.

Des d’aquesta darrera pantalla, també es poden seleccionar determinats documents d’un registre (no cal que sigui la totalitat dels documents) i crear un .zip que contingui només els documents seleccionats.

Trobareu aquestes opcions detallades a la FAQ Descàrrega de documents de registre a ERES

X