Cartes de Drets Digitals per garantir els drets i les llibertats

Davant tots els enormes canvis que comporta la revolució tecnològica que vivim, hi ha diverses iniciatives públiques que estan promovent un nou marc legislatiu i democràtic per garantir els drets humans i les llibertats fonamentals en l’era digital. Fem un breu recull de les iniciatives més rellevants i properes.

Carta de Drets Digitals estatal

El Govern espanyol ha aprovat recentment una Carta de Drets Digitals que té per objectiu “protegir els drets dels ciutadans i ciutadanes en la nova era d’Internet i la Intel·ligència artificial”. La Carta de Drets Digitals, que no té caràcter normatiu, proposa un marc de referència per a l’acció de tots els poders públics que permeti navegar en l’entorn digital aprofitant i desenvolupant totes les seves potencialitats i oportunitats.

La Carta recopila els drets ja existents en diferents normatives i en planteja de nous, com per exemple, els que afecten a entorns específics com ara la intel·ligència artificial i l’ús de les neurotecnologies. Els sis àmbits de protecció en què s’estructura la Carta són:

 • drets de llibertat
 • drets d’igualtat
 • drets de participació i de conformació de l’espai públic
 • drets de l’entorn laboral i empresarial
 • drets digitals en entorns específics
 • garanties i eficàcia dels drets en els entorns digitals

En l’àmbit “Drets digitals en entorns específics”, la Carta planteja la novetat que l’ús de les neurotecnologies ha de garantir el control de cada persona sobre la seva pròpia identitat, i l’autodeterminació individual, sobirania i llibertat en la presa de decisions. Ha d’assegurar la confidencialitat i seguretat de les dades obtingudes i ha de regular l’ús d’interficies persona-màquina que podrien afectar a la integritat física o psíquica.

Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals

A Catalunya, disposem des del 2020 de la Carta Catalana de Drets i Responsabilitats Digitalsque té com objectiu de promoure un marc legislatiu i democràtic per garantir els drets humans i les llibertats fonamentals en l’era digital. 

La Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals recull els següents àmbits:

 • Accés universal a Internet
 • Model de governança d’Internet obert, inclusiu i amb diversitat d’actors
 • Llibertat d’expressió i d’informació
 • Innovació digital, creació, accés i distribució del coneixement
 • Protecció de dades i privacitat de la informació
 • Garantia de la capacitació i la inclusió digital
 • Sobre l’ètica en l’àmbit de la intel·ligència artificial i la governança algorítmica en el sector públic i privat
 • Mecanismes de salvaguarda dels drets digitals

Coalició de Ciutats pels Drets Digitals (Ajuntament de Barcelona)

El 2018 l’Ajuntament de Barcelona va crear, juntament amb Nova York i Amsterdam, l’aliança per a la protecció dels drets digitals de les persones a escala global: la Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals (Cities Coalition for Digital Rights), que neix amb la intenció de proposar lleis, eines i recursos per protegir tant les persones residents com les visitants.

Aquestes ciutats han signat una declaració on es prioritzen cinc principis:

 • Accés universal i igualitari a internet + alfabetització digital
 • Privacitat, protecció de dades i seguretat
 • Transparència, rendició de comptes i no discriminació de dades, continguts i algoritmes
 • Democràcia participativa, diversitat i inclusió
 • Estàndards de servei digital oberts i ètics

L’Ajuntament de Barcelona també s’ha compromès a treballar per la sobirania tecnològica i ha llançat un Manifest per a la defensa dels drets digitals.