3 de cada 4 tràmits que es fan amb l’administració són digitals