El Meu Espai, la carpeta ciutadana interadministrativa, disponible a partir del 15 d’octubre

“El Meu Espai” (anteriorment conegut amb el nom del projecte MyGov), la carpeta ciutadana interadministrativa que ofereix l’AOC amb el servei de Seu electrònica i Transparència, estarà disponible a partir del 15 d’octubre. La ciutadania cada cop més demana serveis públics àgils, fàcils i segurs. La gent vol saber quines dades tenen les administracions, com i per què les intercanvien o en quin estat precís es troben les seves sol·licituds. I ho demanen en entorns mòbils, usables i senzills.

“El Meu Espai” dona resposta a aquesta necessitat i representa un salt qualitatiu important per a millorar les relacions de la ciutadania amb l’administració pública, amb visió transversal, personalitzada i proactiva.

Quins són els objectius de “El Meu Espai”?

 • Que la ciutadania pugui consultar tots els seus tràmits i actuacions, amb una visió interadministrativa des del web de qualsevol administració, d’acord a les obligacions legals del Punt d’Accés General Electrònic regulat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Que la ciutadania pugui consultar les seves dades personals i saber l’ús que en fan les administracions públiques, d’acord al que regula el Reglament General de Protecció de Dades.
 • Avançar de manera proactiva per anar cobrint noves necessitats de la ciutadania, amb seguretat i fomentant la usabilitat i accessibilitat.

Com entro a “El Meu Espai”?

Per accedir a “El Meu Espai” cal entrar a la seu electrònica de cada ens i autenticar-se mitjançant Idcat Mòbil, Certifcat Digital, Cl@ve o quasevol altre sistema d’autenticació.

Quina informació ofereix “El Meu Espai”?

Serveis AOC

 • e-TRAM: informació sobre els tràmits realitzats mitjançant la solució e-TRAM en qualsevol ens.
 • e-NOTUM: consulta de totes les notificacions i comunicacions disponibles de totes les administracions amb una visió transversal. La consulta del contingut i pràctica de les notificacions electròniques es realitza dins del servei e-NOTUM.
 • Via Oberta (traces): consulta de les traces (no dades personals) de les consultes realitzades per les administracions catalanes de dades o documents d’una persona. Les traces inclouen informació relatives a: organisme, servei consultat, finalitat, nº expedient i data.
 • VALID: consulta de les autenticacions o signatures electròniques realitzades amb els portals de tramitació dels serveis AOC i dels portals propis d’administracions catalanes

Administració General de l’Estat

 • Informació de tràmits i actuacions disponibles al Punt d’Accés General Electrònic de l’Administració General de l’Estat.
  Nota: per una incidència de l’AGE aquesta integració no està operativa darrerament i no tenim data de resolució.

Pantalla de “El Meu Espai” en entorn ordinador personal


Exemple d'informació disponible a MyGov en pantalla de dispositiu mòbil

Exemple d’informació disponible a “El Meu Espai” en pantalla de dispositiu mòbil

Soc un ens interessat en donar accés a “El Meu Espai” des del web del nostre ens. Què cal fer?

El mòdul “El Meu Espai” està disponible per a totes les administracions públiques i ens del sector públic de Catalunya. És accessible:

 • De forma automàtica per als ens usuaris del servei de Seu-e i Transparència, i e-TRAM (si no s’indica el contrari). L’accés a “El Meu Espai” es realitzarà des d’un apartat accessible al servei de Seu-e i Transparència de cada ens. A futur, i en el nou e-TRAM (actualment en pilotatge) tindrà un espai destacat en el catàleg de tràmits.
 • Els ens públics catalans que no utilitzen els serveis de Govern Obert (Seu-e i Transparència) ni l’e-TRAM de l’AOC han de fer una petició a través d’EACAT
  Es podrà sol·licitar a partir del 15 d’octubre des de: EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC – Servei de Govern Obert: Seu-e, MyGov, Transparència i DDOO]

X