Més d’un centenar d’ens ja han autoritzat la difusió en format dades obertes dels seus censos d’activitats

A la demarcació de Barcelona hi ha més de 200 ens que són usuaris del GIA, una aplicació informàtica amb tecnologia web dissenyada i creada per la Diputació de Barcelona per facilitar als ajuntaments la gestió de les activitats i establiments dels seus municipis.

Les dades dels censos d’activitats del GIA inclouen activitats de diversos sectors econòmics: industrial, comercial, serveis, recreatives, etc. així com els equipaments culturals, esportius, educatius, sociosanitaris i religiosos. Les dades són de titularitat dels ajuntaments usuaris (que les gestionen i mantenen).

Des de finals de l’any 2018 tots els portals de transparència i dades obertes que facilita l’AOC, inclouen el conjunt de dades del Cens d’activitats municipals amb establiment (GIA-DIBA) per aquells ajuntaments que així ho hagin autoritzat a la Diputació de Barcelona.

Exemples com Llinars del Vallès; Tona o Sant Celoni ja no són una excepció, doncs més d’un centenar d’ens locals disposen de les seves activitats publicades tant en format taula (llistat) com ubicades mitjançant un mapa.

Les dades s’actualitzen diàriament a partir de la informació publicada al portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona que, mitjançant una API ens permeten arribar al contingut i al seu temps publicar-lo a cadascun dels portals municipals de manera automàtica, sense que això impliqui cap tasca afegida pel treballador de l’ajuntament que gestiona les activitats o el portal de transparència i dades obertes. La difusió en format dades obertes dels censos d’activitats del GIA, als portals de dades obertes , ajuda a potenciar els principis de reutilització de la informació i transparència.

Al següent enllaç disposeu de més informació sobre com ampliar els serveis de transparencia incorporant dades obertes pròpies. Paral·lelament també us indiquem un enllaç per si us interessa disposar de la solució GIA de la Diputació de Barcelona.

X