Com millorar el registre de dades del RUDEL (Fitxa 1)

Les àrees bàsiques de serveis socials han de reportar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la informació necessària per elaborar el “Registre unificat de dades dels ens locals”, l’anomenat RUDEL. És especialment complexa la Fitxa 1, no només per les seves dimensions, sinó per l’ampli ventall de variables que contempla.

El Consorci AOC, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha elaborat una guia que us pot ser d’utilitat a l’hora d’entendre com es calculen les variables que l’Hèstia facilita per a la Fitxa 1 del RUDEL i què us pot servir per a millorar el registre de les dades per obtenir els resultats òptims en la memòria de l’any vinent.

Respecte a les dades descriptives de l’ens s’agafen directament de l’apartat “Configuració” de cada ABSS. En cas que aquestes no siguin correctes, cada coordinador les podrà modificar o completar a través de la pestanya “General” de l’apartat “Configuració”.

X