Ajuntaments: ús del servei e-NOTUM durant el 2016

Aquest mapa mostra l’ús que han fet els ajuntaments del servei e-NOTUM durant tot l’any 2016.
S’han definit quatre perfils d’ens segons el número de notificacions/comunicacions:

  • Ens que van generar més de 1.000 notificacions/comunicacions (verd)
  • Ens que van generar entre 500 i 1.000 notificacions/comunicacions (lila)
  • Ens que van generar entre 100 i 500 notificacions/comunicacions (taronja)
  • Ens que van generar menys de 100 notificacions/comunicacions (vermell)

Els ens més actius han estat l’Ajuntament de Barcelona, que ha comptabilitza el 38% de les notificacions realitzades per ajuntaments l’any 2016; l’Ajuntament de Girona, amb més de 8 mil notificacions i en tercer lloc, Santa Coloma de Gramenet (3.502). També destaca l’Ajuntament de Masquefa, que també està per sobre de les tres mil notificacions.

A més d’ajuntaments i consells comarcals, altres ens de l’Administració pública catalana també han fet servir aquest servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. En l’enllaç següent podeu descarregar-vos l’ús que han fet els ens de l’Administració pública del servei e-NOTUM durant l’any 2016 en format xls.

X