2016: quin tipus de registre han fet servir els ens catalans

El servei de Registre Unificat permet la integració dels serveis del Consorci AOC amb el registre general d’entrades i sortides propi de l’ens. Amb aquesta integració, les anotacions d’assentaments d’entrada o sortida que generen els serveis AOC (e-FACT, e-NOTUM, EACAT, e-TRAM, e-TAULER, portal de Transparència, Perfil de contractant, etc.) es realitzen directament en el registre general de l’ens, en lloc de realitzar-se en el registre electrònic auxiliar d’EACAT com s’havia fet fins ara. Per tant, amb aquesta solució, l’ens disposa d’un únic registre (el propi de l’ens), enlloc de tenir-ne dos (el propi més el de l’EACAT).

D’acord amb la destinació dels assentaments que passen per aquest servei, a continuació mostrem una classificació dels ens en funció del tipus de registre d’entrada i sortida que utilitzen (no s’inclou la Generalitat de Catalunya). Les dades pertanyen a tot l’any 2016.

Per una visió sobre el territori, podeu consultar el mapa:

X