Amb l’objectiu de millorar les prestacions del servei de registre unificat, i cobrint les necessitats que ens heu reportat al llarg dels darrers anys, hem desenvolupat una versió del servei.
Els canvis principals són:

  • Aplicar el concepte de transacció per cada assentament per evitar duplicitats de registres (principal – auxiliar). Atomitzar la realització dels assentaments i el MUX controlarà l’assignació del registre, el nombre documents i així l’aplicació destí tindrà certesa dels documents que van associats.
  • Càrrega dels documents vinculats a l’assentament al repositori transversal DESAL, allotjat al núvol.
  • Ampliació de les metadades dels documents
  • La petició a MUXv3 inclourà l’identificador del/s document/s pujat/s prèviament, per vincular-lo a l’assentament que es realitzarà de forma unívoca.
  • MUX estirarà les metadades del document des del repositori i les incorporarà al document de transacció de MUX.
  • Quan es faci l’assentament, el registre rebrà TOTES les dades de MUX, per tant ja tindrà tot el que necessita, excepte el contingut dels fitxers.
  • Si voleu recuperar els fitxers, ho podreu fer invocant al repositori DESA’L, de forma que obtindreu l’URL securitzada amb la ubicació del document, per tal que hi accediu, obtingueu els documents i els pugueu incorporar a la vostra eina.

Aquesta nova versió requereix que actualitzeu la integració amb MUX que esteu utilitzant actualment, ja que el servei actual s’acabarà discontinuant (data límit encara per determinar). Per recuperar els documents, caldrà que incorporeu també la integració amb DESA’L al projecte.

Per a que pugueu valorar i calendaritzar aquesta actualització, us compartim la documentació necessària per desenvolupar la integració (amb el nostre acompanyament, evidentment).

A més del propi document d’integració, també hem fet un connector de referència (és una demo senzilla que simula la peça de registre que heu de tenir a la vostra banda) i un client DESA’L en Java d’exemple per consumir la modalitat de descàrrega.

També us compartim enllaç de github amb la documentació d’integració amb DESA’L (apartat 6.4 sobre la descàrrega de documents):

Us convidem a que reviseu tota la informació i que ens obriu un tiquet a Suport a Integradors amb el títol Integració MUXv3+DESA’L per tal que us fem tot l’acompanyament que necessiteu.

X