11 ens han sol·licitat els tràmits electrònics dins del servei de tramitació d’activitats empresarials

“El servei de tramitació d’activitats empresarials al món local” que ofereix el Consorci AOC, facilita als ajuntaments disposar d’una solució de conjunt per a la tramitació d’activitats, incorporant unes ordenances tipus (marc de referència), 18 formularis electrònics (amb les seves respectives cartes de servei), i integració amb la Finestreta Única Empresarial (FUE) que impulsa la Generalitat de Catalunya, que alhora estarà connectada amb la Ventanilla Única de Directiva de Servicios (VUDS) i el seu portal EUGO.

Per a poder disposar del servei cal tenir aprovades les ordenances tipus de referència desenvolupades per la Diputació de Barcelona. Concretament es disposa de l’OT d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública, i de l’OT d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives. Ambdues normes són eminentment procedimentals, i s’aniran actualitzant en funció als canvis legislatius.

Recordeu que si ja disposeu de les dues ordenances aprovades podreu desplegar els actuals 18 tràmits, tot i que ara també ho podeu fer per fases, és a dir, teniu disponibles 11 tràmits si ja disposeu de l’OT ambiental, i 7 tràmits si disposeu de l’OT d’espectacles públics i activitats recreatives.

Actualment disposen del servei els següents ajuntaments:

AJUNTAMENT MODALITAT DE SERVEI
Castellar del Vallès Via e-TRAM
Castellbisbal Via e-TRAM
Esplugues de Llobregat Via e-TRAM
Sant Andreu de la Barca Via e-TRAM
Sarrià de Ter Via e-TRAM
Preixens Via e-TRAM (a preproducció)
Carme Via e-TRAM (a preproducció)
Ivars de la Noguera Via e-TRAM (a preproducció)
Alcarràs Via e-TRAM (en parametrització)
Manlleu Via solució pròpia
Viladecans Via solució pròpia (en parametrització)

 

Per a més informació podeu adreçar-vos a Tramitació d’activitats empresarials al món local

X