RESOLUCIÓ CLT/534/2012, de 15 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 29 de febrer de 2012, de modificació de l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals de 25 de novembre de 2009, pel qual s’adapten les bases d’ajuts a la tramitació telemàtica.

Les modificacions rellevants del text de l’Acord del Consell d’Administració d’aquesta entitat de 2009, són les següents:

1.- les sol·licituds es poden presentar amb formulari normalitzat, per mitjans telemàtics i a través de la finestreta única del Departament de Cultura.

2.- Si el sol·lcitant és entitat local o universitat només ho podrà fer per mitjans telemàtics i a través de la plataforma eaCat del Consorci AOC.

3.- Sistemes d’identificació i autenticació admesos: a través dels sistemes de signatura electrònica incorporats al DNIe, els certificats idCAT de CATCert  i altres classificats amb nivell 3 o superior pel Consorci AOC, quant a persones físiques; i quant a persones jurídiques i persones que actuïn en nom d’altri,  a través de certificats classificats amb nivell 3 o superior pel Consorci AOC.

4.- El seguiment de l’estat de la tramitació es farà a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

X