Notificacions de sancions de trànsit

A partir del proper 25 de maig, totes les administracions locals amb competències en matèria de trànsit estaran obligades a notificar electrònicament les sancions de trànsit, tal i com s’estable en la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Des del Consorci AOC hem signat un conveni amb el Servei Català de Trànsit – que ja està utilitzant el servei e-NOTUM per a aquesta finalitat des de finals de 2010 – en el que es defineixen les actuacions a dur a terme per tal que els ens locals catalans puguin notificar electrònicament les sancions de trànsit als ciutadans que s’hagin donat d’alta a l’Adreça Electrònica Viària (AEV).

Podeu trobar més informació sobre aquesta notícia al web del Consorci AOC: http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/3566