Disponible a EACAT els formularis per a la tramitació de les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de fins a 2.000 habitants

La Resolució GRI/120/2012, obre la convocatòria anual per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments catalans de fins a 2.000 habitants perquè abonin les retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici de 2012, en base al sistema de compensacions regulat pel Decret 69/2008.

Les sol·licituds es podran presentar des del 9 de febrer fins a l’1 de març de 2012 a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat), on es podran trobar els formularis de sol·licitud i la informació necessària per a trametre’l electrònicament.

X