Millores en a la part ciutadana: desplegament de nous tràmits

Amb la nova versió d’e-TRAM que s’està treballant també incrementarem de sortida la possibilitat de disposar de nous tràmits ciutadans. De moment s’està treballant amb els tràmits associats a Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició, els anomenats Tràmits ARCO, que, amb formularis específics milloran la gestió que actualment s’està fent en molts municipis dels aspectes associats a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades), on fins al moment només es pot exercir de forma presencial o per via electrònica a través de la instància genèrica.

Així doncs, el tràmit d’Accés permetrà als ciutadans sol·licitar i obtenir informació sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d’on s’han tret, si s’han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

El tràmit de Rectificació, permetrà rectificar les dades personals que consten en els fitxers de dades de l’Ajuntament quan siguin errònies o incompletes.

El tràmit de Cancel·lació, permetrà suprimir les dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservis durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD.

Finalment, el tràmit d’Oposició permetrà sol·licitar que no es tractin les dades personals quan:

1) no sigui necessari el consentiment per tractar les dades sempre que no hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari.

2) quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial

Per a tots aquests nous tràmits es proposarà autenticació ciutadana mitjançant certificat digital, i estaran disponibles al nou catàleg una vegada estigui en marxa la nova versió de la plataforma.

X