Guia per fomentar la participació ciutadana a les polítiques de dades obertes

La institució nord-americana Sunlight Foundation ha llançat una guia per ajudar els governs locals a augmentar la participació ciutadana en les seves polítiques de dades obertes i millorar les comunitats a través de la informació pública.

Sunlight Foundation és una organització sense ànim de lucre que treballa a favor de la transparència governamental. Mitjançant aquest manual, encara en fase beta, pretén assessorar als empleats públics en les seves estratègies opendata perquè publiquin la informació des d’una perspectiva estratègica, establint les bases per a futures accions que satisfacin les necessitats concretes de la població local.

Aquest manual tàctic requereix que les ciutats reconeguin el potencial de la informació pública i la importància de la participació ciutadana en el procés d’obertura i reutilització per a, d’aquesta manera, unir ambdós aspectes i impactar positivament en el conjunt de la societat. Aquest enfocament es basa en la idea que l’experiència dels propis ciutadans pot resultar de gran ajuda a l’hora de definir i implementar una estratègia opendata i els governs locals han de treballar amb la resta de membres de la comunitat -experts, acadèmics, ciutadans, etc – en aquestes iniciatives.

En aquest sentit, cal tenir present, que els esforços realitzats per a l’obertura de dades tenen com a objectiu final no només l’accés lliure a la informació del sector públic sinó aconseguir que les parts interessades reutilitzin les dades de forma productiva i suposi un retorn per a l’entorn on es produeixen.

Amb aquestes fites en ment, la guia de Sunlight Foundation està dissenyada per donar un pas més enllà en les polítiques locals de dades obertes, superant els reptes normatius i tècnics per connectar amb la comunitat i avançar en objectius comuns. L’estratègia proposada en el manual es vertebra al voltant d’un procés de compromís per part de les administracions públiques, diferents casos d’ús i un conjunt de tàctiques efectives per a la consecució dels objectius a través de la participació ciutadana.

Font: datos.gob.es