Millores al mòdul de SIAD de l’Hèstia

En la versió de l’Hèstia que es publicarà dimecres 28 de juliol, l’Institut Català de les Dones, en col·laboració amb el Consorci AOC, ha revisat el mòdul del Servei d’Informació i Atenció a les Dones, per tal de donar millor resposta a les professionals que treballen diàriament en aquest àmbit, informant, assessorant i orientant les dones.

En una nova pestanya anomenada Violència, es concentra tota la informació entorn a la violència masclista, en tots els seus àmbits i formes, donant així resposta al que descriu la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, on es recullen detalladament canvis en la definició dels àmbits (art. 5) i les formes (art. 4) de les violències masclistes.

També s’ha incorporat la possibilitat de generar diagnòstics amb l’eina de cribratge de violència masclista contra la dona  RVD-BCN, desenvolupada pel Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones, que està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona, en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, i que permet passar aquest cribratge directament des de l’Hèstia, generant-ne un informe final en format *.PDF.

Per conèixer amb més detall les noves prestacions d’aquest mòdul, disposeu del

X