Publicada la “Guia per a l’eficàcia comunicativa en transparència”

Amb l’objectiu de potenciar l’eficàcia en la comunicació sobre transparència, el Grup d’Investigació ComSET de la Universitat Autònoma de Barcelona (responsables del mapa infoparticipa), en col·laboració amb la Secretaria de Govern Obert ha publicat la “Guia per a l’eficàcia comunicativa. El repte de la comunicació en l’àmbit de la transparència: el dret a entendre“, una guia que permet orientar als responsables de transparència de les institucions públiques catalanes en el procés de creació, gestió, organització i transmissió de la informació publicada als webs institucionals. Aquesta guia contribueix a la millora del grau de llegibilitat, la “claredat” i “comprensibilitat” que exigeix la Llei 19/2014 del 29 de desembre sobre Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

X