Eliminació periòdica i automatitzada de la documentació de les ofertes presentades a la PSCP

Durant els anys 2019 i 2020, com sabeu per anteriors comunicats, des del des del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda s’han portat a terme, de manera periòdica, procesos d’eliminació de les ofertes electròniques presentades a les dues eines integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Presentació Telemàtica i Sobre Digital).

Aquestes eines corporatives de la Generalitat de Catalunya i implantades al món local i a les universitats, pel Consorci AOC, estan dissenyades per a la tramesa i recepció d’ofertes electròniques, però no constitueixen un dipòsit de la documentació que les composen, la qual ha de ser descarregada i guardada pels òrgans de contractació, als seus gestors d’expedients.

En aquest sentit, us informem que, a partir d’ara, s’habilita l’esborrat de la documentació que composa les ofertes de forma automatitzada i periòdica, una vegada transcorreguts dos mesos des del perfeccionament del contracte. És a dir aquelles que faci dos mesos, com a mínim, que han publicat:

  • Formalització.
  • Adjudicació amb la marca “Finalitzar l’expedient” en les dades bàsiques.
  • Adjudicació com a deserta.

Així, s’esborraran d’aquests expedients a PSCP, tots els documents que composen les ofertes, els documents enviats en els requeriments de documentació i els fitxers que genera l’eina (com resums i justificants).

Es conservaran els registres de les ofertes en les bases de dades, els registres
de l’eina d’auditoria relacionada amb les ofertes i les plantilles de documents requerits.

X