Eliminació d’ofertes rebudes a Sobre Digital i Presentació Telemàtica d’Ofertes prevista el 23/10/2019

Com ja us vàrem avançar a través d’una publicació al gener de 2019 en aquest espai, des del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, es realitzarà una neteja de la base de dades de les eines que permeten la presentació de proposicions electròniques integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Sobre Digital i Presentació Telemàtica d’Ofertes).

Aquesta acció es portarà a terme el proper dimecres 23/10/2019 i comportarà l’esborrat de la documentació de les ofertes rebudes a través de Sobre Digital i de l’eina de Presentació Telemàtica dels contractes perfeccionats fins a l’1/03/2019.

Us recordem que Sobre digital i la funcionalitat de Presentació Telemàtica d’Ofertes són eines per a la tramesa i la recepció de proposicions electròniques i no constitueixen un dipòsit de la documentació que les composen, la qual ha de ser descarregada i guardada pels òrgans de contractació en el respectius gestors durant la tramitació dels expedients.

En aquest sentit, és important que abans de la data de la intervenció que us comuniquem a través d’aquest escrit, verifiqueu que teniu tota la documentació que conforma les ofertes dels vostres expedients de contractació, descarregada de l’eina, tenint en compte que quedarà totalment inaccessible a partir d’aquesta actuació.

Destacar, finalment, que les evidències corresponents a les presentacions de les ofertes no estan afectades per aquest procés i es mantindran a les eines.

 

X