Publicades les subvencions per a l’organtizació a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals