La declaració responsable per a actuacions de línies elèctriques i de telecomunicacions en ZP o del seu manteniment en DPH ja es pot tramitar a EACAT