L’AOC participa a la reunió del consell assessor de m4Social