Recordatori: el termini per comunicar al Registre Públic de Contractes les licitacions del 2022 finalitza el 28 de febrer

Tal i com ja us vàrem avançar a través d’aquest espai, us recordem que el 28 de febrer de 2023, és el darrer dia per a informar les vostres dades dels contractes, corresponents a l’exercici 2022, al RPC.

Caldrà, doncs, que reviseu que totes aquelles que, en aquest moment, encara es trobin en l’estat ”organisme contractant” o “contracte retornat”, estiguin degudament trameses, a més d’informar i trametre aquelles que encara no hagin estat introduïdes a l’eina.

Des del Consorci AOC us volem recordar, així mateix, l’obligació d’ús d’aquest servei també per la tramesa de les situacions contractuals relatives als contractes tramesos (modificacions, pròrrogues i liquidacions).

Per a facilitar aquesta tasca us posem a disposició contingut específic de suport per realitzar aquestes accions:

Posem, així mateix, a la vostra disposició tota la resta de contingut de suport del servei al Portal de Suport del Registre Públic de Contractes, així com, el tutorial d’autoformació del servei al Campus de l’AOC.

X