Publicat el servei de petició d’informe de transport especial als ajuntaments i diputacions

El Servei Català de Trànsit publica un servei per sol·licitar informe al titular de la via, relatiu a l’itinerari que afecti a les carreteres de la seva competència, en el marc de la resolució d’una autorització de transport especial de circulació.

L’SCT demanarà aquest informe als ajuntaments i diputacions competents i aquests retornaran l’informe elaborat, a través d’EACAT.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei SCT – Petició d’informe de transport especial.