Publicades les subvencions per actuacions de manteniment en camins no rodats de comarques de muntanya i l’Aran 2023

El Departament de Territori obre la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions de manteniment de camins no rodats de titularitat municipal a les comarques de muntanya i a l’Aran, per a l’any 2023 (ref. BDNS 680065).

Podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats que tinguin establiment operatiu a Catalunya que, a data de la publicació d’aquesta convocatòria, estiguin inscrites o acreditades en el corresponent Registre de centres i entitats de formació o en procés d’alta, amb el pagament efectuat de les corresponents.

El termini per a la presentació de sol·licituds de subvenció és fins el 17 d’octubre.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de serveis i, concretament, al servei TER – Subvencions per actuacions de manteniment en camins no rodats de comarques de muntanya i l’Aran 2023.

X