Publicades les subvencions per a la redacció dels Plans d’usos recreatius d’embassaments a lleres públiques