Publicades les subvencions per a la col·laboració en l’elaboració del Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, obre la convocatòria per a les subvencions per a la col·laboració en l’elaboració del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya i la digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials per a l’any 2023 (ref. BDNS 681492).

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza a les 14:00 h del 12 d’abril de 2023.

Podeu trobar les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura

Per tramitar l’ajut heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, CLT – OSIC – Subvencions – Biblioteques.

X