Publicades les subvencions dels ajuts extraordinaris per ens locals derivats del conflicte d’Ucraïna del 2023